Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Literatura

Lista tematów

 • Dwie racje w Antygonie; Sofoklesa
  "Antygona" napisana została w 440 roku p.n.e. przez jednego z największych tragików greckich Sofoklesa. Utwór ten związany jest z mitem tebańskim, który opowiada o historii Edypa. Istotą tragedii jest konflikt, czyli starcie się dwóch sprzecznych racji, a zwycięstwo którejkolwiek z nich musi prowadzić do tragicznych konsekwencji. Konflikt polega na tym, że żadna za ścierających się stron nie może być lepsza lub gorsza, ale obu nie da się pogodzić. Jest to więc sytuacja bez dobrego wyjścia. Bohat ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 maja 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Poeta i poezja w utworach romantycznych.
  W okresie, gdy tworzył Walter Scott, Byron, Sheeley, Mickiewicz, Słowacki najpełniejszym wyrazem osobowości staje się artysta. W romantyzmie jest poeta nie tylko nauczycielem i wychowawcą (jak to miało miejsce w oświeceniu), ale jest "wzorem i szczytem", człowiekiem doskonałym. A dzieje się tak, gdyż poeta jako geniusz ucieleśnia dwie najważniejsze wartości swej epoki: indywidualizm i wolność. I będąc jednostką nieprzeciętną, gotową walczyć o swe prawa nawet z Bogiem, bierze na swe barki zada ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 stycznia 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka
  Jestem z pokolenia ludzi młodych, który o wojnie wiedzą z lekcji historii, filmów, wspomnień. Zdobyte prze zemnie wiadomości o latach pogardy i nieszczęść Polaków. W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Przed wybuchem II wojny światowej byli tacy, którzy przeczuwali zbliżające się niebezpieczeństwo dla ojczyzny i rodaków. Poeta W. Broniewski ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 września 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Twórczość Adama Mickiewicza "chlebem powszednim" dla narodu.
  Twórczość Adama Mickiewicza "chlebem powszednim" dla narodu. Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego. W klasie ósmej na lekcji języka polskiego poznałem utwór współczesnego poety Tadeusza Różewicza "Chleb". Chlebem, "który żywi i zachwyca" Różewicz nazywa poezję Mickiewicza. - Uważam, że porównanie twórczości naszego wieszcza do "chleba powszedniego" jest bardzo trafne, wiele mówiące i urasta do miana symbolu. Adam Mickiewicz z pewnością był wielkim ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 maja 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Grażyna
  Okoliczności powstania utworu : Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych źródeł historycznych dotyczących dziejów Litwy m.in. z kroniki Macieja Stryjowskiego, z dzieła historii Prus niemieckiego pisarza Kotzebuego. Mimo tych wszystkich zabiegów, poe ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 lipca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Kazimierz Przerwa- Tetmajer - piewca uczuć schyłkowych
  Kazimierz Przerwa- Tetmajer to jeden z najwybitniejszych poetów okresu modernizmu. Pisał wiele utworów o tematyce miłosnej, filozoficznej. Do jego utworów filozoficznych należą między innymi : " Hymn do Nirwany ‘' , " Koniec wieku XIX ‘'. Pierwszy z tych wierszy " Hymn do Nirwany" jest wzorowany na litanii. Każdy z wersów tego utworu jest zakończony słowem Nirwano. Autor ukazuje w nim ból i bezsens życia ludzkiego, narażonego na cierpienie i rozpacz. Przedstawiona jest tu niechęć do otaczają ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 października 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Typy bohaterów romantycznych
  Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska) : - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w "Giaurze"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia, chroni się on przed znienawidzonym światem do klasztoru; bohater typu bajronicznego to człowiek o nieprzeciętnej indywidualności, skłócony ze światem i ze społeczeństwem, w którym przyszło mu żyć, przeżywający ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?
  Władza - zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film? Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią zaszczyty. Potrzeba dominacji tkwi w każdym z nas, ale najczęściej ogranicza się ona do najbliższego kręgu rodziny, przyjaciół bądź też nie ujawnia s ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,7
 • Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich.
  Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich. Na przełomie epok zarówno pisarze, jak i poeci ukazywali swych bohaterów wraz z otaczającym ich światem. W Średniowieczu i Baroku człowiek był tylko kruchą istotą rozdartą między wartościami niebieskimi a ziemskimi. " Był tylko trzciną, najsłabszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą ". Czy to prawda? Czy rzeczywiście człowiek był tak marny i delikatny? ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 lipca 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi
  Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości. W "Odprawie posłów greckich" łatwo znaleźć fragmenty, w których poeta krytykuje władców oraz całe społeczeństwo. Słowa krytyki są wyrazem troski o losy ojczyzny, mają wymowę uniwersalną, ponieważ nie odnoszą się do ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 kwietnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Zmagania z losem w literaturze.
  Bohaterowie wielu powieści, opowiadań i baśni to ludzie, którzy stają się igraszką losu. Nieoczekiwanie muszą sprostać nietypowej sytuacji. Tak właśnie swoją przygodę zaczynają, między innymi, Jimmy z "Imperium Słońca" Jamesa Ballarda, chłopcy z rozbitego samolotu we "Władcy much" Williama Goldinga, Bilbo z "Hobbita" J.R.R. Tolkiena oraz niektórzy bohaterowie mitów greckich. Bohaterowie mitów greckich rzadko decydują o własnym losie. Ich życiem rządzą wszechwładni bogowie. Na przykład wojna ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • “Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. - Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.
  Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w. WSTĘP Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania nadaje sens i kształt swojemu życiu. Człowiek może wybrać idee wzniosłe, poświęcenie się dla konkretnej sprawy, w tym momencie rezygnuje z własnego szczęścia, prywatnego życia w dostatku i spokoju. Dąży do celu, często w samotnośc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 lutego 2001, Średnia ocen: 2,0
 • Nowy typ bohatera w programach i praktyce literackiej pozytywizmu
  Nowe zadania, stawiane literaturze i odpowiadające im gatunki literackie, spowodował pojawienie się w pozytywizmie nowego typu bohatera. Literatura tendencyjna musiała bowiem dostarczać wzorów postaw i atakować zachowana negatywne. Stąd też podstawowym typem postaci był działacz, realizujący program pozytywistyczny. Wykształcony, umiejący się liczyć z realiami, gotowy poświęcić własną aktywność przemienianiu rzeczywistości społecznej, bohater ten realizował się przede wszystkim w pracy, która ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 maja 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku
  "Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie" - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku. I Wiek XX - czasem gwałtownych przemian społeczno-politycznych wpływających na kształtowanie się światopoglądu, kanonów postępowania i wartości. 1. - Europa na przełomie wieków: a) nastroje katastroficzne związane z fin de siecle, b) dynamika sytuacji społeczno-politycznej, * niepewność jutra związana ze wzrostem nastrojów pełnych wrogości i niechęci, * bezr ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 lutego 2001, Średnia ocen: 4,5
Tematy: 1 - 14 z 309, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0842 sekund.