Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Literatura

Lista tematów

 • Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza
  * Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych. Najwyrażniej początkowe wpływy chrześcijanstwa widać w budowlach jakie zaczeły być wznoszone oraz w technice ich wznoszenia. Na ziemiach polskich zabudowa w ówczesnych czasach była głownie wykonywana w technice drewniano-ziemnej ( wiemy to np. z relacji Ibrahima Ibn-Jakuba). Chrześcijaństwo wniosło ze so ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 lipca 2001, Średnia ocen: 2,5
 • Charakterystyka ogólna kultury starożytnego Rzymu
  Wpływ kultury hellenistycznej Mity i religia => zaadoptowane od Greków * Poezja liryczna i epika (elementy wątków i form literatury greckiej) * Wkład w rozwój kultury europejskiej : Horacy, Wergiliusz, Owidiusz * Rozwój filozofii - Seneka, Marek Aureliusz * Religia * Wielobóstwo (przejęte częściowo z kultury hellenistycznej) * Walka z chrześcijaństwem * Ogólny rozwój sztuki - architektura, rzeźba, literatura * Problem niewolnictwa Najsłynniejsi twórcy literatury: 1. Wergilius ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Charakterystyka ogólna kultury starożytnej Grecji
  1. Ateny i Sparta -główne ośrodki kulturalne 2. Rozkwit filozofii (m. in. Platon i Sokrates) 3. Demokracja grecka - ideał ustroju społecznego 4. Rozkwit sztuki (s. pełna harmonii, piękna, spokoju i słońca) 5. Literatura * wiek epiki (VIII w. p.n.e.) * wiek liryki (VII - VI w. p.n.e.) * wiek dramatu (V w. p.n.e.) * wiek epigramatu (III w. p.n.e.) * Homer patron literatury greckiej "Iliada" i "Odyseja" poezja, norma etyczna, źródło historyczne !!! Religia ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 września 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków
  "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się miejscem, w którym jednego wieczoru spotkała się krakowska inteligencja z niewykształconymi chłopami. Wyspiański był naocznym świadkiem tych wydarzeń, sam nie biorąc w nich czynnego udziału, przyglądał się z boku zabawie i podsłuchiwał rozmowy prowadzone w sieni obok pokoju, w którym wszyscy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 stycznia 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.
  Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno - politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych przeżyciach i nastrojach oraz problemach moralnych. Inni, choć bronili swej niezależności artystycznej, to jednak związali się z dążeniami społeczeństwa, wyrażali uczucia patriotyczne rodaków i protest przeciw niesprawiedliwości społecznej. Pisarze ci ukazali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 lutego 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.
  Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV wszystko to zaczyna się w sposób zasadniczy zmieniać. Najpierw w ekonomice, potem w polityce i kulturze. Filozofia teocentryczna przestała być dominującą, nastąpiło większe zainteresowanie człowiekiem, jego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Chrześcijaństwo jako fundament kultury wieków średnich. Wpływ chrystianizacji na kulturę polską. Biblia i antyk w literaturze i sztuce średniowiecznej.
  a. Chrześcijaństwo jako fundament kultury wieków średnich. * zjawisko przenikania się młodych barbarzyńskich i pogańskich społeczeństw zachodniej Europy oraz chrześcijańskiej kultury późnego cesarstwa rzymskiego, które w przeddzień swego upadku (476r.) - dokonało ostatecznego zespolenia tradycji kultury klasycznej i chrześcijańskiej * barbarzyńcy zetknąwszy się z kulturą podbitych, zaczęli jej ulegać a przejmując ją, zatracali z wolna i przekształcali swą rodzimą tradycję i kul ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 marca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Co to jest poezja lingwistyczna?
  - język - po łac. "lingua" Język stał się materią poddaną kreacji, tworzywem poetyckim. Lingwiści "biorą" język i z szablonów wypowiedzi, badaczy słów, form mowy - konstruują poezję. Poezja ma wykorzystywać możliwości języka, brzmienię, grę słów, dowcipu językowego, ale nie przypadkowe, lecz tak, by wydobyć sens, prawdę o znaczeniach rzeczywistości. Jest to więc inna, nowa poezja - wydobywa obiektywność języka. Poeta rozbija formy językowe, tworzy neologizmy, wykorzystuje analogie brzmień, de ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.
  Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy,ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak wielkie nasilenie tego zjawiska zarówno pod koniec XIX wieku, jak i teraz wynika z gwałtownych zmian poprzedzających narodzenie nowego wieku. Druga połowa XIX w. to przecież wzrost liczby ludności, ogromny postęp techniczny - kolej, parowce, elektryczność, telefon, rozwój kapitalizmu, przemysłu, miast. Tłumy ludzi pracują masowo w fabrykach ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 marca 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Czesław Miłosz - życie i twórczość
  Pseudonimy: Adrian Zieliński, B.B. Kuska, Jan M. Nowak, Jan Syruć, Ks. Jan Robak, Primas Aron. 30.6.1911 urodził się Czesław Miłosz w Szetejniach na Litwie, jako syn inżyniera drogownictwa 1914-18 podróżował z ojcem po Rosji, który był wówczas oficerem saperów na terenach ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?
  Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej, jak i młodopolskiej znajdujemy wzorce postępowania. Dla młodego pokolenia częstsze obcowanie z taką literaturą byłoby szansą na stworzenie lepszego systemu wartości. Romantyzm w literaturze obfitował w g ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 marca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Czy można odpowiadać przemocą na przemoc ?
  Przemoc jest wszechobecna w naszym życiu, w telewizji i kinie. Przyzwyczailiśmy się do niej i jest ona powszechnie tolerowana. W dzisiejszym cywilizowanym świecie, kiedy tyle mówi się o prawach człowieka, prawa te nie znajdują zupełnie zastosowania w rzeczywistości. A czy można odpowiadać przemocą na przemoc? Możemy wyobrazić sobie siebie w sytuacji, w której człowiek postawiony jest przed wyborem: bronić się raniąc lub nawet zabijając innego człowieka albo samemu zostać zabitym. Większośc z ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 października 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Czy Telimena jest kobietą irytującą, czy intrygującą.
  Telimena była szlachcianką. Kobietą niezbyt zamożną, acz lubiącą się przechwalać swoim domniemanym majątkiem. Była wdową i poszukiwała nowego męża. Jej osobowość kształtowała się w kolejnych księgach epopei. Była kobietą bardzo zmienną, nigdy nie można było się domyślić, co naprawdę myśli i czuje. Swe uczucia i zamiary skrzętnie bowiem ukrywała. Innym pokazywała tylko to co chciała - swoje najlepsze strony. Często podkreślała swoją urodę i lubiła mówić o tym co było kiedyś. Wielokrotnie wspo ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?
  Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. W jiego wyniku powstaje nowy wszechświat, który poznać może nawet zwykły człowiek pod warunkiem, że "zakupił wejściówkę", to jest posiada umiejętność czytania i pisania. Obawiam się, że ja w prawdzie wejściówkę posiadam, lecz nie często korzystam z możliwości poznania tych światów. Dlatego też odpowiedź na pytanie, czym jest dla mnie literatura, jest dla mnie dość trudna. Mógłbym wprawdzie obłudni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 stycznia 2001, Średnia ocen: 5,0
Tematy: 57 - 70 z 309, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 ... 23 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0772 sekund.