Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Literatura

Lista tematów

 • Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą. Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa? Uzasadnij odpowiedź.
  Na przestrzeni wieków rozwinęły się różne gatunki literackie. Ich twórcy czerpali natchnienie z otaczającej rzeczywistości, a przedmiotem ich zainteresowania najczęściej był człowiek. Opisywali wydarzenia z jego życia. Analizowali przyczyny i następstwa jego działania. Stendhal, powieściopisarz francuski, powiedział: "Powieść jest zwierciadłem przechadzającym się po gościńcach". Myślę, że twierdzenie to można odnieść do całejliteratury, która jest przecież źródłem wiedzy o człowieku i otaczaj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Daniel Naborowski na temat sensu ludzkiego życia ( “Krótkość żywota”, “Marność”, “Cnota grunt wszystkiemu”). Rola cnoty. Nawiązanie do myśli J. Kochanowskiego (porównanie). Poglądy M. Sępa-Szarzyńskiego i D. Naboro
  Naborowski po części był naturalnym kontynuatorem tradycji renesansowej, którą na swój sposób stylistycznie modyfikował. Bliski był mu Kochanowski, a przez niego także Horacy i antyk. Świat widziany oczami Naborowskiego jawi się jako targowisko próżności i namiętności, na które trzeba spojrzeć z dystansu. We fraszce "Marność" odnajdujemy wszystkie znane recepty na życie Kochanowskiego: "Świat hołduje marności (...) To na wieki nie minie, Że marna marność słynie. Miłujmy i żartujmy, Żartuj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 23 lutego 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Danton - wielki aktor czy dobry człowiek?
  Georges- Jacques Danton urodził się 29 października 1759 r, w Arcis-sur-Aube: sto pięćdziesiąt kilometrów od Paryża. Wychowany został w wielodzietnej rodzinie, co na ówczesne czasy nie było nietypowe. Ojciec jego przeżył czterdzieści lat, co w odróżnieniu od dni dzisiejszych było średnią wieku, w rodzinach burżuazyjnych. W dzieciństwie młody Danton był osobą dość "niepozorną" z wyglądu, natomiast ze strony charakteru był określany jako dzikus. Instytucje szkolne nie były dla niego najlepszym ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 września 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Dekadentyzm i jego przejawy
  Dekadentyzm - Tendencja w literaturze i sztuce ostatniego 10-lecia (dekady) 19 w., wyrastająca z przekonania, że wraz ze schyłkiem wieku nastaje kryzys wszelkich wartości (moralnych, etycznych i kulturowych), który spowoduje upadek cywilizacji europejskiej. Dekadenci głosili hasła skrajnie pesymistyczne a ich postawę cechowała apatia, niechęć do jakiegokolwiek działania. Za prekursora dekadentyzmu uważa się francuskiego poetę, CHARLESA BAUDELAIRE'A (tom wierszy Kwiaty zła1857 r.) ...Obraz , ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.
  1. Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jestesmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów: - kategoryzacja - niesprawdzenie informacji, przyjmowanie usłyszanych opinii - lęk przed nieznanym - chęć przynależności do jakiejś grupy, przejmowanie jej poglądów, utożsamianie się z nią Świat stereotypów powoduje, że przyjmujemy różne formy. W dzisiejszych czasach wątły, niebacz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Dlaczego “Redutę Ordona” Adama Mickiewicza można nazwać utworem patriotycznym?
  Czytając "Redutę Ordona" możemy się domyślić, że autor był wielkim patriotą. Wskazuje na to charakter utworu. Mickiewicz przedstawia trudy Polaków, walczących o utrzymanie fortyfikacji. Przedstawia wielkie wojska rosyjskie, mające wielką przewagę. Lecz w jego utworze Polacy nie poddają się - walczą do końca, zdobywając się na wielkie czyny. Mają wielką odwagę i jeszcze większą wolę walki. Mickiewicz napisał utwór już po walce, na podstawie zeznań adiutanta. Dlatego też nadaje Reducie podtytu ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 stycznia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Dlaczego Soplicowo jest centrum ojczyzny?
  Aby odpowiedzieć na po pytanie należy się najpierw zastanowić co to jest centrum ojczyzny. Nie jest to bowiem tylko stolica państwa. To jest coś więcej, to miejsce, które może charakteryzować cały naród. Zawiera esencję jego cech i właściwości. Po takim miejscu można poznać historię i zwyczaje danego narodu. Soplicowo było grodem ciekawym i wartym zwiedzenia. Nie była to wieś, ale porządnie zabudowana okolica. Jej mieszkańcami była szlachta zamożna i średniozamożna. Osada była pięknie położo ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 maja 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Dokonaj sądu nad Jackiem Soplicą.
  Jacek Soplica był niegdyś zwykłym szlachcicem. Średniozamożny, miejscowy zawadiaka tak można by go scharakteryzować. Jak każdy w tamtym okresie lubił popić, nie stronił też od zabawy i bójek. Był też bardzo porywczy, nie zawsze kierował się rozsądkiem, część decyzji podejmował pod wpływem emocji. A trzeba wiedzieć, że uczucia jego łatwo podlegały zmianom, miał swą dumę i nie pozwalał nikomu jej naruszyć - "Alebym się pokrzywdzić nie dał i królowi (...)". Słowa ukazują Jacka jako człowieka bar ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 lutego 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Dom rodzinny jako ruina
  I. Dom rodzinny zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo, gdzie wpajano nam dobre obyczaje, kształtowano w nas wartości, na których musimy bazować w dorosłym życiu. Dom jest miejscem, w którym panują określone zasady, do których musimy się stosować. Taki obraz domu bardzo często występuje w literaturze, jednak możemy również zauważyć utwory ukazujące nam wizję domu rodzinnego, która nie zgadza się z naszym wyobrażeniem, ponieważ w utworach tych dom nie wypełnia p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 marca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Dramat i teatr w epoce Młodej Polski
  Życie teatralne i dramatyczne wiązało się z innym spojrzeniem na sztukę w Europie Zachodniej. Tadeusz Pawlikowski - za jego przyczyną teatr rozwinął się w Galicji; w 1893 roku został dyrektorem nowo otwartego Teatru Miejskiego, który stał się propagatorem nowatorskich tendencji awangardowych. Dramat i teatr w epoce Młodej Polski dwa zasadnicze typy dramatu * a naturalistyczny symbolistyczny _____________________________________________________________________________ |ˇ ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Dwie racje w Antygonie; Sofoklesa
  "Antygona" napisana została w 440 roku p.n.e. przez jednego z największych tragików greckich Sofoklesa. Utwór ten związany jest z mitem tebańskim, który opowiada o historii Edypa. Istotą tragedii jest konflikt, czyli starcie się dwóch sprzecznych racji, a zwycięstwo którejkolwiek z nich musi prowadzić do tragicznych konsekwencji. Konflikt polega na tym, że żadna za ścierających się stron nie może być lepsza lub gorsza, ale obu nie da się pogodzić. Jest to więc sytuacja bez dobrego wyjścia. Bohat ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 maja 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Dwie racje w Antygonie.
  W utworze tym zachodzi konflikt pomiędzydwiema uznanymi powszechnie za najpotężniejsze - władzę boską i królewską. Obie strony reprezentują równe racje, obie ponoszą klęskę. Antygona walczy o prawo pochowania zwłok brata, czego jej odmówiono. Kreon swym zakazem wykroczył przeciw boskiemu i ludzkiemu prawu. Ale i Kreon ma swoje racje i jego postępowanie jest równie szlachetne, jak i czyn Antygony. On również przeżywa wewnętrzne rozterki. Jako władca nie okazuje tego, nieprzystoi mu bowiem oka ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Dwór w literaturze polskiej
  Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym razem po prostu zwyczajną codzienność. Soplicowo zostało nam ukazane jako piękny dwór ,kraina mlekiem i miodem płynąca. "Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju Na pagórku niewielkim , we ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 września 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.
  W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wagi w literaturze tych lat było powstanie literatury rewolucyjnej, w której wyrazem patriotycznej troski był konsekwentny program społecznej przebudowy. Na okres literatury lat międzywojennych złożyły się utwory silniej związane z tradycją kierunków i stylów istniejących już w poprzednich epokach oraz takie, które tradycyjne konwencje w rozmaity s ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 maja 2001, Średnia ocen: 5,0
Tematy: 71 - 84 z 309, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... 23 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.17 sekund.