Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Literatura

Lista tematów

 • Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności
  Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym miejscu, toteż ukazywali jego piękno, tradycję i kulturę w mistrzowski sposób. Niestety wielu mistrzów pióra musiało wspominać swoją ojczyznę z daleka, lecz pozytywnym skutkiem tej rozłąki są liryki, hymny, będące dowodem miłości do ojczystej ziemi polskiej. R O M A N T Y Z M Najsilniej potrze ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 września 2001, Średnia ocen: 3,7
 • Fascynacja średniowieczem w epoce romantyzmu: geneza, przejawy, przykłady literackie (polskie i obce).
  Fascynacja średniowieczem w epoce romantyzmu: geneza, przejawy, przykłady literackie (polskie i obce). Romantyzm zwrócił się ku przeszłości. Zamierzchłe minione czasy podniecały wyobraźnię swą tajemniczością, przyciągały czasy legendarne, średniowiecze, ale także narodowe dzieje umacniające poczucie narodowej tożsamości i odrębności. Poetom, odczytującym zjawiska z przeszłości, często o utajonym znaczeniu, przyznawano zdolności przewidywania przyszłości, miano ich za wieszczów. Przeszłość s ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 lipca 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.
  Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych dla naszego kraju, zarówno na arenie międzynarodowej jak i w sprawach wewnętrznych. Jednym z najistotniejszych elementów naszych dziejów jest literatura. Pisarstwo, jako czynnik kulturotwórczy, jest świadectwem naszej przynależności do europejskiego k ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Filozofia starożytnej Grecji
  a. periodyzacja i wiadomości ogólne periodyzacja--podział na okresy, faz -Grecka myśl filozoficzna powstała na przełomie VII/VI w. P.n.e. w jońskich koloniach na wybrzeżu Azji Mniejszej. Za pierwszego jej przedstawiciela uchodzi Tales z Miletu, którego wielkość i znaczenie leży w tym że na pytanie o powstaniu świata, po raz pierwszy próbował odpowiedzieć w sposób rozumowy, nie odwołując się do żadnego z istniejących systemów religijnych. -Szkoły i kierunki filozoficzne starożytnej Grecj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Filozofia w starożytnym Rzymie
  a. wiadomości ogólne : W II w. P.n.e. Rzym stał się potęgą nie tylko polityczną, ale i jednym z ośrodków życia kulturalnego, do którego dążyli uczeni i filozofowie greccy. W prawdzie nieprzyjaźnie ustosunkowani do całej greckiej kultury Rzymianie starej daty spowodowali uchwały senatu, na mocy których filozofowie i retorzy greccy zostali wydaleni z Rzymu. Stan jednak uległ zmianie w 2 połowie w. P.n.e., gdy młodzi Rzymianie zaczęli wyjeżdżać do ośrodków nauki greckiej dla uzupełnienia swego ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Filozofowie doby oświecenia wobec kwestii poznania, Boga, człowieka, moralności, cywilizacji, tolerancji, władzy.
  Przekonanie o wartości doświadczenia i rozumu rozpowszechniane w XVIII wieku było rezultatem koncepcji filozoficznych, które pojawiły się wcześniej. Między innymi na początku wieku XVII angielski filozof Franciszek Bacon (1561 - 1626) głosił konieczność przebudowania nauki przez oparcie jej na doświadczeniu. Uważał on, że zadaniem badacza jest najpierw doświadczalne poznanie przedmiotu, potem zaś interpretacja doświadczenia, polegająca na formułowaniu wniosków ogólnych, które wynikają z anali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Formuła telewizji publicznej w Polsce
  Dynamiczne zmiany życia politycznego i gospodarczego w Polsce, wpłynęły znacząco na obecny kształt i rolę telewizji publicznej na rynku mediów. Przez wiele lat telewizja państwowa, jako monopolista i narzędzie w ręku władzy, pełniła dominującą i jedyną opcję wpływającą na opinię społeczną. Z chwilą zmian politycznych i otwarcia Polski na ład istniejący w świecie mediów, nastąpił dynamiczny rozwój i jej przeobrażenie. W ostatnim czasie wprowadzono, bądź zmieniono wiele aktów prawnych i rozporz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Fraszka jako gatunek literacki. Różnorodność tematyczna fraszek J. Kochanowskiego. Porównanie struktury fraszki i pieśni. Galeria typów ludzkich i sytuacji we fraszkach. Fraszki jako pamiętnik liryczny. Obraz życia dworskiego w twórczości J. Kochanow
  Fraszka jako gatunek literacki ... FRASZKA - krótki najczęściej żartobliwy lub liryczny wiersz, oparty na anegdocie lub dowcipnym koncepcie. ... Różnorodność tematyczna fraszek J. Kochanowskiego ... * refleksyjno-filozoficzna ("Na dom w Czarnolecie" - filozoficzna; "Na most warszawski " - refleksyjna) * satyryczna, kpina z ludzkich wad, obyczajów ("O kapelanie", "O kaznodziei") * autobiograficzna ("Do gór i do lasów") * miłosna ("Do Hanny", "Do dziewki ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 lutego 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Grażyna
  Okoliczności powstania utworu : Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych źródeł historycznych dotyczących dziejów Litwy m.in. z kroniki Macieja Stryjowskiego, z dzieła historii Prus niemieckiego pisarza Kotzebuego. Mimo tych wszystkich zabiegów, poe ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 lipca 2001, Średnia ocen: 4,7
 • Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.
  Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej. I. Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem. 1. Sztuka i kultura oraz literatura starożytnej Grecji zalążkami kultury Europejskiej. Antyk podobnie jak Biblia stanowią wspólną ojczyznę kultury europejskiej, stąd wszystko, lub prawie wszystko, co wywodzi się z tych dwóc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego
  Wpływ czynników politycznych. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury. Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug, Nałkowska; poeci: Kasprowicz, Leśmian, Staff) Największy wpływ na rozwój literatury w tym okresie mają jednak ludzie młodzi. Główne programy powstawały po odzyskaniu niepodległości, chodziło w ni ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,1
 • Henryk Sienkiewicz “Nowele”
  Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, kręgi tematyczne: - chłopski, - antyzaborczo-patriotyczny, - amerykański (będący wynikiem obserwacji podjętych w podróży do Ameryki w l. 1876-78). Jako motyw najczęstszy powraca w nich niezawiniona niedola bohaterów: * bezradność ciemnego i oszukanego chłopa ("Szkice węglem", "Bartek Zwycięzca"), * bezradność krzywdzonego dziecka ("Z pamiętnika poznańskiego nauczyci ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Henryk Sienkiewicz “Ogniem i mieczem”
  pierwotny tytuł "Wilcze gniazdo", powieść oparta na studiach walk polsko- kozackich.Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach krakowskiego "Czasu" i warszawskiego "Słowa" od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazała się w 1884 r. Fabuła Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, tzw. Dzikich Polach, nad rzeką Omelniczek, dopływem Dniepru. * Uratowanie przez Jana Skrzetuskiego, namiestnika chorągwi husarskiej, życia Bohdanowi Chmielnickiemu; Począt ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 lutego 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Henryk Sienkiewicz “Pan Wołodyjowski”
  Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r. Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego Kompozycja i fabuła Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej części pierwszej: Wstęp: * narrator relacjonuje losy Michała Wołodyjowskiego (pozostał kawalerem, ponieważ wpierw wyjechał do Wiednia, by uzyskać zgodę na ślub od opiekunki narzeczonej, księżnej Wi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,3
Tematy: 85 - 98 z 309, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 ... 23 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0984 sekund.