Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Literatura

Lista tematów

 • Henryk Sienkiewicz “Potop”
  Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim "Czasie", warszawskim "Słowie", wielkopolskim "Dzienniku Poznańskim". W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie "Potopu" wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r. Fabuła i kompozycja powieści Wydarzenia przedstawione w powieści obejmują lata 1655 - 1656, co uwypukla charakter informacyjno-poznawczy utworu i scala kompozycyjnie. Owo skondensowanie urealnia opisywan ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 marca 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.
  Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych, wykazują maksymalizm etyczny. Dla swoich idei gotowi są do najwyższych poświęceń nie tylko szczęścia osobistego, ale również życia. Niezwykłe biografie tych nieprzeciętnych bohaterów poznajemy na kartach utworów epoki romantyzmu. Tytułowy bohater powieści poetyckiej Adama Mickiew ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Humanizm i demokratyzm poglądów Andrzeja Frycza
  Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo", Arystotelesa - "Polityka" i Cycerona. W dobie humanizmu sprawy państwa podejmuje Erazm z Rotterdamu w dziele "Wychowanie władcy chrześcijańskiego" i w "Pochwale głupoty" oraz Machiavelli w "Książe" Działalność pisarska Modrzewskiego trwała od 1542 r. d ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 lutego 2001, Średnia ocen: 3,1
 • I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem
  I. Sytuacja polityczna w okresie oświecenia 1. Wzmocnienie pozycji szlachty kosztem władzy królewskiej 2. Liberum veto 3. Zady ówczesnej literatury II. "I śmiech niekiedy może być nauką ... " 1. Bajki a) geneza bajek b) cel i rola bajek c) "Ptaki w klatce" 2. Satyry a) rodowód satyr b) Refleksyjny charakter satyr c) Główna wada Polaków przedstwiona w satyrach "Do któla", "Pijaństwo", "Żona modna", "Świat zepsuty" 3. Krytyka duchowieństwa w "Monachomachii" III. Ponadczasowy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Idealiści w twórczości Stefana Żeromskiego.
  Zgodnie ze słynną sinusoidą wg Krzyżanowskiego młoda polska jest okresem bliskim ideowo romantyzmowi. Zarówno dla twórców 1. połowy XIX w., jak również pisarzy i poetów polskich tworzących od końca XIX w. do początków 1. wojny światowej najważniejszymi były: wiara, dusza i uczucie. Dla romantyków bardzo ważna była jednostka - walcząca o wyższe idee, poświęcająca swoje dobro dla dobra ogółu, wyobcowana od świata, opuszczona, nieszczęśliwa. W twórczości młodopolskiej również znajdujemy podobne ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 lipca 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Idealny władca jako elitarna odmiana wzorca rycerskiego na przykładzie “Kroniki polskiej” Galla Anonima. Związki “Kroniki polskiej” z epiką rycerską. Inne kroniki średniowieczne. Nowatorstwo kroniki J.Długosza. Odzwierciedleni
  Idealny władca jako elitarna odmiana wzorca rycerskiego na przykładzie "Kroniki polskiej" Galla Anonima. Gall Anonim przedstawia Bolesława Krzywousty jako idealnego władcę, który powinien być * jest doskonałym rycerzem * jest przebiegły i roztropny w walce * jest srogi, sprawiedliwy i szlachetny w stosunku do poddanych * posiada wspaniałą armię * z tą samą wnikliwością bada sprawy możnych i biednych * jest szczodrobliwy * jest postrachem swoich wrogów * posiada talenty strategiczne, dowódc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej
  Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków. Na kształtowanie się ludzkich poglądów miały ( i nadal mają ) wpływ wiele czynników. Poszczególne epoki oraz literatura i sztuka tworzona w czasie ich trwania odwzorowują różne światopoglądy. To właśnie one kształtowały charaktery ludzkie, tworzyły wzorce do naśladowania. Poszczególne epoki budowały swoje ideologie na zasadzie przeciwieństwa do poprzedniej epoki, często bazując na epoce wcześniejszej niż poprzedzająca. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.
  Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność rozumiał jako "niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem". Dlatego, dowodził, hasło oświecenia brzmi: "Sapere aude", co znaczy: "miej odwagę posługiwać się własnym rozumem". Również słowa Kartezjusza "cogito ergo sum" ("myślę więc jestem") podkreślały znaczenie i możliwości ludzkiego umysłu, uznawały rozum za najbar ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 października 2001, Średnia ocen: 2,9
 • Ignacy Krasicki jako obserwator i krytyk społeczeństwa polskiego w XVIII wieku.
  Ignacy Krasicki, był bez wątpienia najwybitniejszym pisarzem polskiego oświecenia. Pisał wiele artykułów, rozpraw i felietonów, które następnie zamieszczał w redagowanym przez siebie, pierwszym polskim czasopiśmie pt. "Monitor". Poza tym będąc już w sile wieku, poeta pisał bajki, satyry i powieści poświęcone głównie krytyce polskiego społeczeństwa. W "Bajkach", Krasicki porusza problemy nie tyle zachowania, co charakteru Polaków. W utworze pt. "Wstęp do bajek" ukazuje ludzi, którzy wbrew swe ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 września 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Interpretacja i analiza wierszy Józefa Czechowicza.
  "Modlitwa żałobna" Wiersz pochodzi z ostatniego, piątego tomiku wierszy. Józef Czechowicz, nie mogąc się spodziewać rychłej śmierci, uprzedził bieg wydarzeń. Poeta nie wierzy w życie pozagrobowe ("pod kwiatami nie ma dna"). Po śmierci "wszyscy uśniemy", zapomnimy o najważniejszych rzeczach - pięknej młodości, spokojnym, cichym domu. Ogarnie nas całkowite "nieistnienie", "wodnista chusta" (powódź). Po zalaniu wodą czas przestanie istnieć. Pomimo, iż taka przysz ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 maja 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Istota konfliktu tragicznego w ,,Antygonie”. Trzy aspekty konfliktu
  W utworze tym konflikt między Antygoną a królem Kreonem jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy. czyli klęski. Konflikt Antygony i Kreona jest sporem wartości i konieczności, bowiem bohaterowie bronią przeciwnych racji : 1. rozumjest przeciwstawiony miłości 2. prawo ludzkie - prawu boskiemu 3. interes zbioro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,2
 • Izabela - lalka czy kobieta
  Tytuł powieści Bolesława Prusa "Lalka" można interpretować wieloznacznie. Jedną z metaforycznych interpretacji słowa "lalka" jest piękna, a zarazem pusta Izabela Łęcka - arystokratka, która stanowi obiekt gorącej miłości głównego bohatera powieści - Stanisława Wokulskiego. Izabela jest córką państwa Łęckich. Ojciec Izabeli - Tomasz Łęcki szczyci się pochodzeniem z senatorskiego rodu. Odziedziczył ogromny majątek majątek, miał w młodości wstęp do najwyższej światowej elity, bywał na dworach z ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 lutego 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Jak napisać interpretację wierszy?
  1. Przeczytać uważnie wiersz, najlepiej kilka razy. 2. Nie wpadaj w panikę, nawet jeśli nic nie "zrozumiałeś". To tylko pustki w głowie. Spokój i systematyczne podejście do "współpracy" z tekstem może Cię uratować. 3. Zacznij od tytułu. Zwróć uwagę czy poeta w ogóle zadał sobie trud nazwania swojego wiersza. Jeśli nie, i to przemilczenie jest znaczące, co może i powinno się wyłonić w procesie interpretacji. Jeśli tak: jaki charakter ma tytuł wiersza: - czy jest oznajmieniem? - czy jest py ...
  Autor: ~gość, Dodano: 31 stycznia 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Jak rozumiesz słowa motta "Ludzieludziom zgotowali ten los" ?
  Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują głównie los przedstawicieli narodu żydowskiego podczas II wojny światowej oraz pozornie odmiennych i nie związanych ze sobą wydarzeń, w rzeczywistości ukazują moc zła, które zrodziło się pod postacią faszyzmu na świecie i "zaowocowało" wybuchem tak straszliwej światowej wojny, która pochłonęła wiele milionów ofiar na całym globie ziemskim, przechodząc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 30 września 2001, Średnia ocen: 3,5
Tematy: 99 - 112 z 309, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 ... 23 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.1771 sekund.