Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Matematyka

Lista tematów

 • Figury geometryczne
  Odległość dwóch punktów na płaszczyźnie: Jeżeli A=(a1,a2), B=(b1,b2) to odległość punktów A i B: Środek odcinka AB ma współrzędne: Odległość trzech punktów na płaszczyźnie: Dla dowolnych trzech punktów A, B, C zachodzi: Odległość punktu (x0,y0) od prostej o równaniu ax+by+c=0 Równanie prostej przechodzącej przez 2 punkty: Jeżeli A=(x1,x2) i B=(x2,y2) gdzie x11x2 to prosta ma równanie: Okrąg: Okręgiem o środku O i promieniu r (r>0) nazywamy zbi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Funkcje
  Sposoby opisywania funkcji: a) za pomocą grafu b) za pomocą tabeli c) za pomocą wykresu d) za pomocą wzoru e) za pomocą opisu słownego Funkcja różnowartościowa: Odwzorowanie f:XŽ Y nazywamy różnowartościowym U gdy dla każdych argumentów x1,x2ÎX, jeżeli x11x2, to f(x1)1 f(x2) Funkcja rosnąca: x1 ...
  Autor: ~gość, Dodano: 24 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,9
 • Funkcje kwadratowe
  y=ax2+bx+c, gdzie xÎ R, a, b, cÎ R, a1 0. Postać kanoniczna: Wierzchołek paraboli: Postać iloczynowa: dla D >0 y=a(x-x1)(x-x2) dla D =0 y=a(x-x0)=a(x-x0)(x-x0) dla D 0 - pierwiastki x1 i x2 są róznych znaków, gdy x1*x20 i x1*x2>0 - oba pierwiastki x1 i x2 są ujemn ...
  Autor: ~gość, Dodano: 20 marca 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Funkcje liniowe
  Funkcją liniową nazywamy funkcję postaci y=ax+b, xÎ R, yÎ R, bÎ R. Wykres f.l. przecina oś OY w punkcie P(0,b) i jest nachylona do osi OX pod kątem a , dla którego tga =a. Funkcja y=ax+b jest rosnąca dla a>0, malejąca dla a ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 maja 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Funkcje trygonometryczne
  Promieniem wodzącym punktu P nazywamy odległość tego punktu od początku układu współrzędnych i oznaczamy: r; r>0. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w układzie współrzędnych: sina =y/r sin(-a )=(-y)/r cosa =x/r cos(-a )=x/r tga =y/x tg(-a )=(-y)/x ctga =x/y ctg(-a )=x/(-y) Sinusem kąta a punktu P(x,y) nazywamy iloraz rzędnej tego punktu do promienia wodzącego tego punktu. Cosinusem kąta a punktu P(x,y) nazywamy iloraz odciętej tego punktu do ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 lutego 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Granice
  Definicja Heinego: Liczbę a nazywamy granicą funkcji f: AŽ R w punkcie x0, jeśli dla każdego ciągu (xn) argumentów funkcji f zbieżnego do x0, o wyrazach różnych od x0, odpowiadający mu ciąg (f(xn)) wartości funkcji f jest zbieżny do a. Jeśli funkcje f i g mają w punkcie x0 granice odpowiednio a i b, to istnieją w punkcie x0 granice funkcji: f+g, f-g, fg, f/g, przy czym ta ostatnia istnieje przy b1 0 i zachodzą związki: ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 marca 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Kombinatoryka
  Wariacja k-elementowa bez powtórzeń: Jeśli zbiór X składa się z n różnych elementów, to wariacją k-elementową bez powtórzeń nazywamy każdy ciąg k różnych elementów utworzonych z n elementów zbioru X, gdzie kL n. X=í 1,2,3,4,...ný gdy k=3 to będą wariacje: (123),(124),(134) itd. wariacja k-elementowa utworzona z n-elementów Wariacja k-elementowa z powtórzeniami: Wariacją k-elementową z powtórzeniami zbioru n-elementowego nazywamy każdy k- wyrazowy c ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 lutego 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Liczby rzeczywiste
  W zbiorze liczb wymiernych określamy działania A , Ä , - w sposób następujący: aA b=a+b+1 aÄ b=a+b+ab ao b=(a+b)/2 Elementem neutralnym (modułem) dodawania jest liczba zero. x+0=x Elementem neutralnym (modułem)mnożenia jest liczba 1. x*1=x Działania na pierwiastkach: ; a3 0 i b3 0 gdzie a3 0 i b3 0 gdzie a3 0 i b>0 Pierwiastek nieparzystego stopnia z liczby a ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 lutego 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Logarytmy
  a>0, a1 1, b>0 Własności logarytmów jeżeli a>0, a1 1, b>0, nÎ N to Wzór na zmianę podstawy logarytmu ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 września 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Procenty
  Aby liczbę zamienić na procent, należy tę liczbę pomnożyć przez 100 i dopisać symbol %. ź = ź ˇ 100% = 25% Aby procent zamienić na liczbę, należy liczbę wyrażającą procent pomnożyć przez 1/100 (podzielić przez 100). 15% = 15 : 100 = 0,15 Aby obliczyć procent danej liczby to należy pomnożyć tę liczbę przez ten procent. 8% liczby ...
  Autor: ~gość, Dodano: 21 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Rachunek prawdopodobieństwa
  Częstość zdarzeń: Takie doświadczenie, które może zakończyć się jednym z możliwych wyników:w 1, w 2, w 3, ..., ale nie wiadomo którym i przewidzenie tego jest praktycznie lub teoretycznie niemożliwe, natomiast częstości tych wyników przy wielokrotnym powtarzaniu tego doświadczenia wydają się przewidywalne, nazywamy doświadczeniem losowym (krótko: doświadczeniem). Jeśli wśród n powtórzeń doświadczenia D wynik pojawił się k razy (nÎ N+, kÎ N, k ...
  Autor: ~gość, Dodano: 04 marca 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Układy równań
  1. Układ oznaczony to taki układ równań, który ma tylko jedno rozwiązanie. (rozwiązaniem jest para liczb) 2. Układ nieoznaczony to taki układ równań, który ma nieskończenie wiele rozwiązań. (rozwiązaniem jest każda para liczb spełniająca ten układ) 3. Układ sprzeczny to taki układ, który nie ma rozwiązania. 4. Układ równań nazywamy niezależnym wtedy gdy ma on jedno rozwiązanie (proste na wykresie mają 1 punkt wspólny). 5. Układ równań nazywamy zale ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 lutego 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Wektory
  Długość wektora o współrzędnych A(x1,y1), B(x2,y2): Działania na wektorach: Jeśli A(x1,y1), B(x2,y2) to: Dodawanie wektorów: i ; kÎ R Równość wektorów: ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 lipca 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Wielomiany
  Liczbę r nazywamy pierwiastkiem m-krotnym wielomianu W(x) wtedy i tylko wtedy gdy wielomian jest podzielny przez (x-r)m, a nie jest podzielny przez (x-r)m+1. Liczbę m nazywamy krotnością Ö -a r. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 czerwca 2001, Średnia ocen: 4,3
Tematy: 1 - 14 z 16, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.4442 sekund.