Życie taetralne i dramatyczne

Dodał: ~gość
Data dodania: 10 sierpnia 2001
Średnia ocen: 3,2
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


U schyłu XIX wieku w polskim teatrze zachodzą zmiany. W Polsce i Europie proces
tych zmian i przemian nazywany jest reformą teatru. Jerzy II von Miningen,
książę Turyngii założył zespół MANINGENCZYCY. Powstał nowy typ teatru, którego
cechowało:


1. zespołowość gry czyli odejście od kultu gwiazd, niewielkie role przypadały
aktorom dużej miary.
2. autentyzm historyczny, treścią miała być przeszłość, autentyczność
dotyczyła realiów typowych dla epoki., rekwizyty autentyczne
3. malarskość dekoracji, scena zbudowana zgodnie z prawdą
4. perfekcyjność inscenizacji, zrezygnowanie z improwizacji


Ten typ teatru to naturalizm.

Ryszard Wagner był kompozytorem, autorem oper, inscenizator utworów, teoretyk
teatru. Teatr to dziedzina sztuki synkretycznej. Połączenie dziedzin sztuk w
całość daje teatr. Teatr to najwyższe uosobienie człowieka.


Gerhard Hauptman był dramaturgiem i teoretykiem teatru. Jako pierwszy
wprowadził objawy symbolizmu. Teatr wewnętrzny odchodzący od autentyzmu,
perfekcja realizmu. Wszystko uproszczone, namiastka rzeczywistości. Żądał
prawdy psychologicznej.


Maurycy Maeterling wprowadził symbolizm do teatru i dramatu. Treść dramatu była
symboliczna - gest, nastrój, wyraz twarzy to były symbole.


Edward Craig podtrzymywał teorie Wagnera o autentyczności, twierdził, że
kreatorem i stwórcą jest reżyser, Bóg teatru.


Konstanty Staniławski był założycielem teatru artystycznego (MCHAT), własne
kompozycje i wyobrażenia o sztuce aktorskiej. Poszedł do naturalizmu. Aktorzy
przeżywają swoje role i utożsamiają się z postaciami granymi przez nich.


W Polsce też zachodziły zmiany. Dzięki Tadeuszowi Pablikowskiemu teatr był
popularny. Związany był on z Galicją. W 1893 został on dyrektorem teatru
miejskiego w Krakowie. Naczelny propagator w Europie. Ważnymi ośrodkami
teatralnymi był Lwów i Warszawa. W 1913 roku powstał Teatr Polski podtrzymujący
nowatorstwo w Polsce. Posiadła Pablikowski przygotowanie teatralne praktyczne i
teoretyczne. Współpracował z MEINGENCZYKAMI. Polsce chciał dać teatr
symboliczny. Jego zasługą jest wprowadzenie na sceny polskie współczesnego
światowego repertuaru. Nowym dyrektorem teatru miejskiego został Józef
Kotarbiński. Wystawił on wielkie dramaty romantyczne. W 1901 "Dziady",
"Kordian", "Nie-boska_komedia". Tu też odbyła się prapremiera "Wesela".
Kolejnym dyrektorem został aktor Ludwik Solski. Uwrażliwiony był na sztukę
aktorską. Gdy on był dyrektorem odbyła się prapremiera "Moralności_pani
Dulskiej".


Scenografia, zabudowanie przestrzeni scenicznej, dawniej tylko dekoracje. Tu
prekursorem był Wyspiański. Aktywnym praktykantem był Karol Frycz. Intensywny
rozwój dramaturgii w dwóch dziedzinach:


1. utwory symboliczne: "Wesele", "Wyzwolenie"

2. utwory naturalistyczne: "Moralność_pani_Dulskiej"Między nimi istniało wiele stadiów pośrednich. Stanisław Przybyszewski wywarł
wpływ jako teoretyk dramatu i teatru. Wydał książkę "O_dramacie_i_scenie".
Główny nacisk kładł na analizę psychologiczną: "Śnieg", "Dla_szczęścia". Utwory
te rzadko pojawiały się na scenie. Jan August Kisielewski autor utworów
ukazujących krytykę filistrstwa - "W_sieci", "Karykatury". Dramaty Tadeusza
Ryttnera to "Głupi_Jakub", "W_małym_domku". Był tropicielem konfliktów
moralnych, ujawnienie swobody dla włsnej duszy. Tadeusz Miciński tworzył
liryczne rozbudowane utwory. Nie wystawiano jego utworów ze względu na małe
możliwości techniczne. "Termopile_polskie", "Kniaź_Patiomkin".


Włodzimierz Perzyński pisał komedie "Lekkomyśląca_siostra"


Lucjan Rydel -"Betlejem_Polskie" nawiązywał do idei romantyzmu.


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0034 sekund.