Wiek xviii w polsce

Dodał: ~gość
Data dodania: 12 października 2001
Średnia ocen: 2,6
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat
SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo.
Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład
organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł.
Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław August
Poniatowski) przystąpił do walki z sarmatyzmem. W nim upatrywał źródło zła.
Król starał się zaangażować różne środki do walki z zacofaniem.

PREKURSORZY

Stanisław Konarski

Wszechstronny działacz, zajmował się:

* praca nad reformą ustroju państwa


"Traktat_o_skutecznym_rad_sposobie"

Charakteryzuje ówczesną RP i wysuwa postulaty, żądania mające uzdrowić państwo.
Przeciwstawia się liberum veto, proponuje, aby źródłem decyzji była większość
głosów. Gani prywatę szlachty. Przeciwnik szlacheckiej megalomanii (manii
wielkości).

* oświata


Zreformował szkolnictwo, żądał wprowadzenia nauczania rozumowego. Kładł nacisk
na sprawy wychowania obywatelskiego, ludzi świadomych sytuacji społecznej i
politycznej, świadomych obowiązku wobec ojczyzny i narodu. Podążał za
nauczaniem poglądowym, opartym na racjonalnym poznawaniu rzeczywistości,
empirystycznych metodach. Wprowadził obowiązek nauczania języka polskiego,
historii literatury, nowożytnych języków. Wprowadzając też nauki przyrodnicze,
historię, geografię. W 1740 r. założył szkołę dla synów szlacheckich "Collegium
Nobilum". Uważał, że dorośli są zbyt zdeprawowani sarmatyzmem i nie da się ich
zmienić.

* twórczość literacka


W szkole działał teatr konwiktowy, w którym uczniowie wystawiali sztuki pisane
w duchu klasycystycznym, posiadające morał, mające walory wychowawcze, np.
"Tragedia_Epaminoudas" Konarskiego. Pisał także traktaty: "O_poprawie_wad
wymowy". Wyszydzał skomplikowany, napuszony barokowy styl. Propaguje czystość,
naturalność języka.


Stanisław Leszczyński

Wydał traktat polityczny "Głos_wolny,_wolność_ubezpieczający". Domagał się jak
najszybszego przeprowadzenia reform. Propagował ograniczenie liberum veto.
Króla elekcyjnego ma wybierać cały naród, a nie tylko szlachta. Żądał
wzmocnienia administracji państwowej, poprawy warunków chłopów.


Komisja Edukacji Narodowej

Powołana w 1773 r. przez sejm na wniosek króla. Była pierwszym ministerstwem
oświaty w Europie. Podstawowe zadania określało hasło: "Stworzyć naród przez
wychowanie publiczne". Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w
całym kraju. Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w szkołach, zaczęto
powoływać szkoły ludowe Ž dla wszystkich. powołano również Towarzystwo do Ksiąg
Elementarnych, które opracowywało i wydawało nowe podręczniki. W szkołach
zwrócono szczególną uwagę na problem kultury języka polskiego, a wzorem
polszczyzny stały się dzieła pisarzy odrodzenia.

PRASA I TEATR JAKO NACZELNE ŚRODKI AGITACJI W SŁUŻBIE REFORM

rola Warszawy w XVIII w.

Warszawa stała się centrum kulturalnym i politycznym. Stało się to za sprawą
urbanistycznego uporządkowania stolicy. Dwór stał się głównym ośrodkiem sztuki,
centrum artystycznym.

działalność króla i znaczenie dworu królewskiego

Poniatowski popierał architekturę. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac
na wodzie. Był mecenasem literatury. Wydawał publiczne, oświeceniowe utwory (u
niego pojawiły się po raz pierwszy utwory Krasickiego).

charakterystyka czasopiśmiennictwa

tytuły czasopism

* "Merkuriusz_Polski"


Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy.* "Monitor"


Wzorowany na angielskim "Spectatorze". Pierwszy redaktor to Stanisław
Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy Krasicki.
Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał reform, walki z ciemnotą i
sarmackimi zabobonami.
* "Zabawy_przyjemne_i_pożyteczne"


Redaktorem naczelnym był Adam Naruszewicz. Celem było zaznajomienie z
twórczością ówczesnych pisarzy. Za wzór uznawano J. Kochanowskiego.* "Gazeta_Warszawska"


Czasopismo wydawane podczas obrad Sejmu Wielkiego. Prezentowała
bieżące informacje.* "Gazeta_narodowa_i_obca"


Czasopismo wydawane podczas obrad Sejmu Wielkiego. Był to dziennik.
Przetrwała 160 lat.* "Magazyn_Warszawski"


Czasopismo okresu Sejmu Wielkiego. Było to pismo informacyjno-
rozrywkowe.funkcja i znaczenie rozwoju czasopiśmiennictwa

Czasopiśmiennictwo doby oświecenia miało charakter zaangażowany, patriotyczny.
Interesowało się sprawami polskimi, przede wszystkim społecznymi, politycznymi,
gospodarczymi i kulturalnymi. Było głównym środkiem masowego przekazu i
oddziaływania na ówczesne społeczeństwo.

powstanie Sceny Narodowej w Warszawie

dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich.
Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia
"Natręty" Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył
między innymi: "Małżeństwo_z_kalendarza", utwór ośmieszający Polaków. Jest to
przykład typowej komedii warszawskiej. W 1767 roku teatr zamknięto. Otwarto go
dopiero w 1774 roku.


znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał
ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w
którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe.
Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego. Obok sztuk
rozrywkowych wystawiał utwory, które w sposób pośredni lub bezpośredni
nawiązywały do życia politycznego kraju, propagowały nowe idee oświeceniowe,
domagały się przeprowadzenia w Polsce reform politycznych i społecznych w myśl
założeń społecznych i humanitarnych.

obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej.
Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki ("Cud_mniemany,_czyli_Krakowiacy_i
Górale", "Fircyk_w_zalotach"). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka
polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi miłosnej


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0033 sekund.