Renesans

Dodał: Greg
Data dodania: 18 października 2005
Średnia ocen: 2,5
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat
Renesans przypadał mniej więcej na piętnasty, szesnasty wiek naszej ery. Z przekazów ustnych, a także z wielu symboli fonetycznych, które pochodzą podobno z omawianej epoki można wywnioskować, że renesans był szalenie ambitną rewolucją w myśleniu o człowieku i świecie .I-jak to zawsze bywa z utopijnymi marzeniami- także pragnienie wyrwania się spod despotycznych średniowiecznych rządów wszechmogącego Boga. Choć nie brak było rozczarowań, a także upadków(barok), nowa religia, oparta na nieskończonej wierze w (prawie) nie kończoną moc ludzkiego umysłu, zyskała mnóstwo godnych do poświęceń wyznawców. Dzięki temu Renesans wykształcił sobie różne wzorce osobowe takie jak:
• Wzór ziemianina- na przykładzie M. Reja i J. Kochanowskiego
• Wzór Senatora- A. Frycz –Modrzewski
• Wzór Dworzanina- Łukasz Górnicki ,,Dworzanin Polski"
• Wzór Władcy- ,,Książę"- Machiavelli, P. Skarga ,, Kazania Sejmowe", J. Kochanowski , Odprawa Posłów Greckich"
• Wzór Humanisty-Jan Kochanowski
• Wzór Patrioty- Jan Kochanowski Pieśń XII, Pieśń XIX
Wzór Humanisty
Najbardziej chyba widocznym, człowiekiem tworzącym w dobie renesansu, był Jan Kochanowski. Jest to niewątpliwe wzór prawdziwego humanisty.
POETA DOCTUS; uczony poeta, Kochanowski –najwybitniejszy twórca epoki renesansu:
- rozległe zainteresowania i wykształcenie
- dbał o kształt swojego stylu, formę uprawianych gatunków, artyzm języka a także o wszechstronną wiedzę
- studiował na Akademii Krakowskiej, w Królewcu, w Padwie
- znał języki klasyczne: łacinę, grekę, hebrajski
- studiował także literaturę i filozofie epoki starożytnej
- znał dział Erazma z Rotterdamu i współczesnych mu twórców epoki(np. Rej)
- nawiązywał do antyku(pieśni, fraszki-,, ku muzą", dramat, elegie),propagował filozofię starożytnych, odwołanie się do tworzenia Horacego
- motywy z mitologii i literatury greckie zawarte w jego tekstach
- był nie tylko poetą i dramaturgiem ale i tłumaczem psalmów Starego Testamentu- ,, Psałterz Dawidów"
- świat uznaje za wielką harmonię, znajduje wielkie wartości natury i wsi, wielbi człowieka, głosi epikureizm i stoicyzm
- ,, Furor poeticus"- szał boski, natchnienie ,otrzymuje od Boga.
- ,,piękne i dobre" to życie ,,błogosławione’’ –ideał humanistyczny
Wszystkie wyżej wymienione cechy Jana Kochanowskiego świadczą że był on prawdziwym humanistą i bez jakichkolwiek przeciwwskazań można go uznać za wzór osobowy-humanisty do naśladowania

Wzór Władcy
Najbardziej znany tekst ukazujący taki wzór to rozprawa włoskiego humanisty Niccolo Machiavellego ,, II principe (Książę). Utworze tym władca(Książę) powinien kierować się racją stanu. Z kart Księcia przemawia często pesymizm, a nawet cynizm. Wzorowy władca według Machiavellego powinien:
- budzić strach, ale nie nienawiści.
- nie może ufać przyjaźni.
- Książe może wywołać agresję tylko w razie zagrożenia.
Kolejnym utworem, który ukazuje wzór władcy są ,,Kazania Sejmowe" Piotra Skargi. Występuje tu wątek króla, który jest porównywany do kapitana płynącego statku, który w czasie zagrożenia najpierw martwi się o swoja załogę a dopiero o siebie, zawsze ostatni schodzi z pokładu. Władca taki powinien:
- dbać o dobro kraju
- w kraju pod jego rządami powinna być miłość między władcami, która buduje.
- powinien być opiekunem ludu
- mieć świadomość zwierzchnictwa bożego .
- powinien być mądry, dobry uczciwy
- ojczyzna dla niego jest matka swoich obywateli, o którą powinien dbać.

Również Jan Kochanowski w swoim dziele pt. ,,Odprawa Posłów Greckich" przedstawił wzór władcy , którym powinien kierować się każdy chcący się liczyć władca:
- trzyma w ręku sprawiedliwość
- za niesprawiedliwość będzie ukarany
- jest następcą Boga na ziemi
- prawdziwy patriota
- opiekun ludu swego
- ma świadomość zwierzchnictwa bożego nad sobą.

Wszyscy ci wielcy twórcy tworzący w renesansie, renesansie swoich utworach ukazali swoja wizję idealnego władcy, ale według mnie gdyby wziąć wszystkie zalety wszystkich tych trzech wzorów , powstał by najlepszy .

Wzór Ziemianina
Oto ten wzór przedstawiony jest przede wszystkim w utworze Mikołaja Reja pt. ,, Żywot człowieka poczciwego". Autor przedstawia ziemianina jako szlachcica prowadzącego osiadły tryb życia, osiadłego na wsi. Żyje spokojnie, dopatrując dobytku, rozkoszując się darami natury w każdej porze roku dba o harmonię oraz wypełnia swoje obowiązki nie zapominając oczywiście o rozrywkach.

Szlachcic jest nie zbyt uczony, ale spokojny szczęśliwy, niestraszna mu starość ani śmierć, jest gospodarny i zapobiegliwy. Praca daje mu satysfakcję. Pracuje jednocześnie poszukuje ,,złotego środka" na życie.

W największym skrócie wyglądać ma to tak:
1. Wychowanie- raczej surowe ,pod bacznym okiem ojca. Nauka też bez przesady.
2. Podróżowanie- podróżować warto, ale nie należy ulegać łatwym fascynacją i nie przejmować cudzoziemskich obyczajów
3. Wybór zawodu – stan dworski raczej nie, lepszy stan rycerski, a najlepsze oczywiście gospodarowanie na swoim
4. Praca- czasu nie trawić, w gospodarstwie zawsze znajdzie się jakieś zajęcie: w ogrodzie, sadzie, pasiece czy na polu
5. Służba- Bogu, przyjaciołom ojczyźnie
6. Rozrywki - polowania, ogród udziel schronienia w upalne dni
7. Miłość- ma być bez komplikacji ,,prosta" i ,,poczciwa". Nie kierować się zyskami materialnymi
8. Choroba – najlepiej ja leczyć za pomocą rodzimych ziół
9. Starość i śmierć – Śmierć jest naszym przeznaczeniem, jest elementem wiecznego boskiego porządku i nie powinien się obawiać człowiek, który zadbał o swe ziemskie sprawy.

Podobny wzór przedstawia Jan Kochanowski w swoich pieśniach -,,Pieśń świętojańskiej o Sobótce’’ oraz Pieśń Panny XII czy ,, Na Dom w czarnoleskie":
- ziemianin żyje cnotliwie według rozumu
- bytuje blisko natury, która pozwala mu na spokojne życie z dala od problemów spokoju rodzinnym.
- prowadzi życie proste przeciwstawionego awanturnictwu, chciwości i pogonią za zyskiem.
- życie to dar od Boga, trzeba dobrze zagospodarować
- prawdziwy ziemianin powinien pielęgnować takie wartości jak zdrowie, czyste sumienie, ludzka życzliwość i powinien dążyć do spokojnej starości
- potrzebuje boskiej pomocy, by wcielać w życie najważniejsze wartości . •
Można by powiedzieć że każdy szlachcic(ziemianin) mógł by się posłużyć powiedzeniem ,,Jakże rozkosznie jest żyć"

Wzór Patrioty
Według Kochanowskiego służba państwu rozumianemu jako dobro wspólne, jako ojczyzna, jest najwyższym nie tylko obowiązkiem, ale i zaszczytem, tytułem do chwały, nawet i cnotą wzbudzającą zazdrość, co prawda, ale zapewniającą… zbawienie dla każdego prawdziwego patrioty. Prawdziwa cnota miłości odznacza się bezinteresownością, nie boi się ludzkiej zawisłości i tylko taka jest przez boga nagradzana, bowiem droga do nieba stoi otworem dla tych, którzy służą ojczyźnie. Prawdziwy patriotyzm nie sprowadza się tylko do gotowości do walki w obronie ojczyzny. Ku pożytku dobra wspólnego można służyć wykorzystując inne talenty, w które Bóg wyposażył człowieka:
- inteligencja
- dowcip
- dar pięknej wymowy
- siłę mięśni
- nieugiętość charakteru
Jednym słowem dla Kochanowskiego patriotą był człowiek, który losy ojczyzny cenił ponad wszystko, np. Antenor z,, Odprawy posłów greckich", spełnia swoje powinności wobec państwa, kocha ojczyznę, stawia jej dobro ponad prywatę, ojczyźnie nie żałuje dóbr, a nawet życia.

Wzór Senatora

Wzór senatora przedstawię na przykładzie pisarza politycznego XVI-wiecznej polski, Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prawdziwy senator powinien być m.in.:
- wykształcony(filozof)
- związany z najwybitniejszymi postaciami w kraju
- dla senatora religia powinna być ważnym elementem życia, uczyła, bowiem moralności, z której wynikają dobre prawa i obyczaje, ale nad ich przestrzeganiem powinno czuwać państwo.
- powinien strzec się ostańców, gier i zabaw
- powinien cenić pracę i naukę
- w każdej wojnie widzi zło i cierpienie, wojna to ostateczność.

Wzór Dworzanina
,,Dworzanin polski" Łukasza Górnickiego z r. 1556 opisuje idealnego dworzanina. Dworzanin to wszak pewien ideał wszechstronności, człowiek do ,,zadań specjalnych" i różnorodnych takich jak :
- dyplomata
- rycerz
- partner dowcipnej rozmowy
Idealny dworzanin łączy męstwo, takt towarzyski, dowcip z gruntownym wykształceniem, znajomością literatury starożytnej, kulturą osobistą itd…
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

wiola ;) 04 lutego 2009, z IP: 213.199.202.254     Zgłoś komentarz do skasowania
spoko praca przydla mi sie :)
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0398 sekund.