Podstawowe cechy kultury renesansu

Dodał: ~gość
Data dodania: 21 stycznia 2001
Średnia ocen: 3,2
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Epoka ta narodziła się we Włoszech w XIV wieku. Bogate mieszczaństwo
przejmowało władzę w republikach włoskich. Wielkie rody skupiały w swoich
pałacach uczonych, artystów i poetów. Ośrodkiem zainteresowania się uczonych i
twórców stał się człowiek i jego doczesne sprawy. Chciano zjednoczyć kraj i
przywrócić Italii rolę dawnego imperium Rzymskiego. Ponownie odkryto piękno
starożytnej sztuki. Na rozwój renesansu, jako epoki w dziejach kultury
europejskiej, złożyło się wiele czynników historycznych. Do głównych należy
kryzys papiestwa i rozwój reformacji, rozbicie jedności cesarsko-papieskiej
Europy oraz powstawanie, po okresie rozbicia feudalnego, zjednoczonych państw
(m.in. Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Polska).

NAZWY EPOKI

* Renesans


Nazwę epoce dał późniejszy włoski malarz, architekt i pisarz, Giorgio Vasari.
Nazwa ta miała wyrażać przeciwstawienie nowej epoki czasom średniowiecza.
Termin ten oznacza powrót do starożytności, do sztuki i filozofii antycznej
oraz odrodzenie człowieka i kultury. Z początku używano tej nazwy w znaczeniu
odrodzenia państwa na wzór starorzymski, później dotyczyło to też literatury,
filozofii i ideałów antycznych. Później znaczyło to również odnowę i rozwój
ludzkości.

* Odrodzenie


Z włoskiego renessaince. Odrodzenie literatury antycznej,ę ludzkości (renovatio
hominis), przeszłości ,odnowienie,


podnoszenie się jej na wyższy poziom, odnowienie starożytności (renovatio
antiquitais), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku,
programowo zapoczątkowane w XIV w.

* "Złoty wiek kultury polskiej"


Nazwa polskiego renesansu. Podobnie jak złoty wiek starożytności, odrodzenie
polskie obfitowało w świetne wydarzenia w dziedzinie kultury i sztuki
(architektura, malarstwo, muzyka, literatura).

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE

Humanizm

Prąd światopoglądowy rozwijający tradycje antycznej wiedzy o człowieku jako o
jednostce (psychika i wrażliwość). Dążył do rozwoju osobowości uznając wartość
jego rozumu. Humaniści głosili potrzebę poznania i kształtowania indywidualnej,
silnej jednostki ludzkiej. W myśl humanizmu człowiek jest wielce wartościowy,
liczy się jego talent, liczy się każde odrębne istnienie. Poznawano przyrodę,
piękno, patriotyzm. Był to antropocentryzm. Usytuowanie człowieka w centrum
świata. Hasłem humanistów stało się zdanie Terencjusza: "Człowiekiem jestem i
nic co ludzkie nie jest mi obce"


Reformacja

Oderwała ok. 1/3 Europy od kościoła katolickiego. Przyczyniła się ona do
rozwoju tolerancji religijnej, rozkwitu kultur, języków i literatur narodowych.
Sprzyjała kształtowaniu się stosunków wczesnokapitalistycznych i
republikańskich teorii pochodzenia władzy. Za formalny jej początek uznaję się
ogłoszenie 95-u tez Marcina Lutra. Powstały nowe prądy religijne. Reformacja
była powodem wybuchu długoletnich wojen religijnych np. wojnę chłopską
rozpętano w 1525 roku poprzez nietolerancję religijną. W roku 1529 - protest
mniejszości luterańskiej w Spirze na sejmie. Rozbiły one wspólnotę wyznaniową
Europy.

Luteranizm

(Niemcy, Skandynawia, Francja, Czechy, Węgry, Polska)

Twórcą był Marcin Luter. Istotne jest podejście wyznawców do Biblii. Głosili
bowiem, że można ją interpretować indywidualnie, że należy tłumaczyć je na
języki narodowe, że Kościół nie jest jedynym autorytetem rozumiejącym Biblię.
Kościół na ziemi nie może dawać udzielenia rozgrzeszenia czyli uwolnienia ludzi
od męk czyśćcowych czy piekielnych.

Kalwinizm

(Francja, Szwajcaria, Niderlandy)

Twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści głosili teorię predestynacji czyli wierzyli w
przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach.
Przeznaczone jest mu niebo lub piekło, a życie to realizacja ustalonego
scenariusza. Propagowali ideał pracy i gromadzenie dóbr. Posiadanie to zasługa,
a bezczynność to grzech.

Anglikanizm

Nurt powstały w Anglii. Ruch ten powstał z natury politycznej i prywatnej.
Henryk VIII chciał poślubić Annę Boleyn, a kościół katolicki zabraniał mu
(odmowa rozwodu). Dlatego król Anglii sam mianował siebie zwierzchnikiem
kościoła anglikańskiego i poślubił ukochaną, którą i tak skazał na ścięcie.

Arianie

Zwani też jako bracia polscy. Nurt ten rozwinął się w Polsce i był nurtem
radykalnym bo głosił oprócz założeń religijnych również hasła społeczne.
Arianie potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątku.
W połowie XVII wieku wygnano ich

KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA)

* wyzwolenie się z ciemnoty
* interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania).
* powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej - utwory Platona,
Horacego itp.
* afirmacja życia


ZNACZENIE DRUKARZY

Znajomość dzieł sztuki renesansowej nie była tak powszechna jak dzieł
literatury powielanych w wielu egzemplarzach i przez to łatwo dostępnych,
zwłaszcza wobec wzrastającej konkurencji drukarni i obniżających się przez to
cen. W RP liczba warsztatów drukarskich wzrastała od 1503 roku. Drukarnia stała
się bronią i narzędziem ideologii, postępu, walki na pióra toczonej o istotne
problemy (wiara i religia). Ograniczyło ono obieg rękopiśmiennej literatury.

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Andzia 05 marca 2010, z IP: 95.49.227.187     Zgłoś komentarz do skasowania
Ściągnięte z innej strony i to niby ma być praca?? Oszuści
kasia 02 lutego 2009, z IP: 83.22.69.180     Zgłoś komentarz do skasowania
Bardzo fajna i czytelna praca. Dziękuję!
tom567 20 października 2008, z IP: 77.254.163.183     Zgłoś komentarz do skasowania
extra dzieki
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0024 sekund.